Siteuri web : https://www.daciaunita.ro respectiv https://www.cooperativadaciaunita.ro

Facebook: https://www.facebook.com/ProiectulMagazinulNostru și https://www.facebook.com/groups/PROIECTULMAGAZINULNOSTRU

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Comentarii
Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.
Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.
Media
Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.
Cookie-uri
Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.
Conținut înglobat (shared) de pe alte situri web
Articolele din acest site pot include conținut înglobat (shared) (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat (shared) de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web. Astfel că aceste siteuri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat (shared), inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat (shared) dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web sau în site-ul curent.
Cu cine partajăm datele tale
Datele tale nu sunt partajate cu nimeni și vor fi folosite doar în cadrul Cooperativei Dacia Unită.
Cât timp îți păstrăm datele
Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.
Ce drepturi ai asupra datelor tale
Dacă ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.
Unde îți trimitem datele
Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.
Informațiile tale de contact
Acest site nu stochează acele informații care sunt trimise prin formularul de la pagina Contact acestea fiind trimise în căsuța noastră de email.
Informațiile tale de înregistrare în Cooperativa Dacia Unită
Acest site nu stochează nici un fel de date introduse prin formularul de la “Pagina investitorului” aceste date fiind preluate de către serviciul de înscrieri de la adresa https://www.mailchimp.com gestionat de compania The Rocket Science Group. Aceste date nu sunt disponibile însă companiei amintite.
Informațiile privind plata
Acest site nu stochează nici un fel de date introduse prin formularul de la pagina “Procesator plată” aceste date fiind preluate de la serviciul de procesare a plăților disponibil la adresa https://www.euplatesc.ro/ gestionat de compania EuroPayment Services și fiindu-ne trimise în căsuța noastră de email.
Informații suplimentare
Cooperativa Dacia Unită tratează cu responsabilitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și aplică cu strictețe legislația în vigoare. Mai jos vă prezentăm politica noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă oferă posibilitatea de a vă informa cu privire la protecția pe care v-o garantăm și scopul colectării datelor cu caracter personal.
Vă informăm că în cadrul forumului, în comentariile de pe forum, în comentariile de pe acest site, pe pagina noastră de facebook, pe grup-ul de facebook cât și în chat-urile noastre de pe facebook se interzice divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul divulgării datelor cu caracter personal de către dumneavoastră în nume propriu, vă veți asuma toată răspunderea iar Cooperativa Dacia Unită nu poate fi făcută în nici un fel răspunzătoare de aceasta.
Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere din Romania și Uniunea Europeană. Sistemul de back-up este foarte bine implementat și securizat, situat în spatiul European, iar nimeni în afara personalului nostru din departamentul tehnic nu are acces la aceste sisteme.
1. Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este Cooperativa Dacia Unită, adresa de corespondență fiind dpo@daciaunita.ro. Cooperativa Dacia Unită este și persoană imputernicită în raport cu terții de la care preluăm și prelucrăm datele pe care dvs le furnizați acestora.
2. Începand cu data de 25 mai 2018, puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@daciaunita.ro
3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de furnizare a produselor comandate de clienți. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).
4. Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa de rezidență și adresa de domiciliu, numarul de telefon, adresa de e-mail, CNP, data nașterii clientului, semnatura și detaliile privind comenzile transmise către subscrisa.
5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de Cooperativa Dacia Unită să prelucreze datele în numele și pe seama sa. Cu toate acestea, Cooperativa Dacia Unită rămâne operatorul datelor dumneavoastră. Astfel, este posibil să transmitem datele către autorități publice, consultanți externi, imputerniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidențialitate și de protecție a datelor).
6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării, acela de a deveni membru cooperator.
7. Pentru prelucrarea comenzilor, durata prelucrării va varia în funcție de perioada contractuală agreată de părți. Pentru îndeplinirea anumitor obligații legale (cum ar fi obligațiile de evidență contabilă și raportare fiscală, arhivare etc.), durata prelucrării variază și ea în funcție de obligația legală incidentă.
8. Aveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.
9. Cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligații legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntară, dar refuzul de a le furniza (cum ar fi: numele, prenumele, adresa de rezidență și adresa de domiciliu, numarul de telefon, adresa de e-mail, CNP, data nașterii clientului, semnatura și detaliile privind comenzile transmise) vă va împiedica să plasați o comandă și/sau să deveniți membru cooperator.
10. Aveți dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
11. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Acest lucru nu vă va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal înainte de a vă retrage consimțământul.
12. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile.
Lista tuturor drepturilor dumneavoastră odată cu adoptarea și implementarea GDPR (Regulamentul EU 2016/679)
Prin urmare, în calitate de client/ membru cooperator al Cooperativei Dacia Unită, aveți următoarele drepturi:
Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restrictionarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitari la adresa de e-mail dpo@daciaunita.ro