STATUT DACIA UNITĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ DE TIP 1 

Art. 1. DENUMIREA COOPERATIVEI
Societatea Cooperativă Dacia Unită va fi denumită DACIA UNITĂ.
Art. 2. FORMA JURIDICĂ A COOPERATIVEI DACIA UNITĂ.
Cooperativa Agricola, DACIA UNITĂ este persoană juridică constituită în conformitate cu prevederile Legii 566/2004 cu modificările și actualizările ulterioare.
Art. 3. SEDIUL COOPERATIVEI
Sediul Cooperativei Dacia Unită este  în Focșani, strada Vrancei nr. 17,  jud. Vrancea.
Cooperativa poate înfiinţa sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, secţii, puncte de lucru.
De asemenea se poate afilia la federații, asociații, fundații, confederații, asociere în participațiune.
Art. 4. DURATA DE FUNCŢIONARE A COOPERATIVEI.
Cooperativa  DACIA UNITĂ va funcţiona pe durată nedeterminată.
Art. 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COOPERATIVEI.
Domeniul Principal de activitate este 471 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate.
Activitatea principală:  4711 – COMERȚ  CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE, CU
VANZARE PREDOMINANTĂ DE PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI ȘI TUTUN.
Activități secundare:
0125 – Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0130 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire
1011 – Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 – Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1020 – Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1031 – Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 – Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1083 – Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 – Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 – Fabricarea de mâncăruri preparate
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase
3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4531 – Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4612 – Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 – Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4615 – Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 – Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4617 – Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 – Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 – Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 – Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4631 – Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 – Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 – Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 – Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 – Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 – Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 – Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 – Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641 – Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 – Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 – Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 – Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4645 – Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4647 – Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 – Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 – Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 – Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 – Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4663 – Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4665 – Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 – Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 – Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4671 – Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4672 – Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 – Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4674 – Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 – Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 – Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat
4711 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 – Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 – Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 – Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 – Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 – Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 – Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 – Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 – Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
4742 – Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 – Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
4751 – Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 – Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 – Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 – Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 – Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 – Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 – Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 – Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
4764 – Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 – Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4771 – Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 – Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4775 – Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776 – Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 – Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 – Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate-fără arme şi muniţii
4779 – Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 – Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 – Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 – Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 – Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 – Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
5210 – Depozitări
5224 – Manipulări
5320 – Alte activităţi poştale şi de curier
5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5590 – Alte servicii de cazare
5610 – Restaurante
5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5811 – Activităţi de editare a cărţilor
5813 – Activităţi de editare a ziarelor
5814 – Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 – Alte activităţi de editare
5829 – Activităţi de editare a altor produse software
5911 – Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 – Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 – Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5920 – Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 – Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 – Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7120 – Activităţi de testări şi analize tehnice
7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
8122 – Activităţi specializate de curăţenie
8211 – Activităţi combinate de secretariat
8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 – Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 – Activităţi de ambalare
8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.
8560 – Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9001 – Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 – Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 – Activităţi de creaţie artistică
9004 – Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9101 – Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9311 – Activităţi ale bazelor sportive
9321 – Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9609 – Alte activităţi de servicii n.c.a.
IMPORT – EXPORT CU PRODUSE DIN OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 6. CAPITATUL SOCIAL AL COOPERATIVEI  DACIA UNITĂ
a) Capitalul Social al Cooperativei este de 900 lei, împărţit în 90 părți sociale a câte 10 lei fiecare şi va fi deţinut de către membrii fondatori .
b) Părțile sociale pot fi cesionate exclusiv între Membrii Cooperatori, donate şi lăsate moştenire cu condiția de a nu se încălca prevederea articolului 7.2 aliniat 1 literele a și b.
c) Unitățile de Investiție pot fi transmisibile conform codului civil cu dreptul de preemțiune al Membrilor Cooperatori numai cu aprobarea AGC.
d) Cesionarea şi donarea părților sociale se face numai cu aprobarea Consiliul de Administrație împuternicit în acest sens de către  Adunarea Generală a Cooperatorilor şi numai după ce cumpărătorul sau beneficiarul donației, moștenirii,  după caz, devine Membru Cooperator.
e) În cazul refuzului de a deveni Membru Cooperator, persoana în cauză va primi contravaloarea părților sociale și sau unităților de investiție  în bani după încheierea bilanțului contabil pe anul anterior.
f) Majorarea Capitalului Social sau reducerea acestuia, precum şi primirea de noi Membri Cooperatori se fac pe baza hotărârii Adunării Generale a Cooperatorilor, care se întrunește în cadrul  conferințelor susținute pe platforma online, iar rezultatele votării se vor înregistra în Registrul Special al Cooperatorilor.
g) Hotărârea Adunării Generale privind majorarea Capitalului Social sau reducerea Capitalului Social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10% din Capitalul Social. Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afişează la sediul cooperativei. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării.
Art. 7. MODUL DE CONSTITUIRE A CAPITALULUI SOCIAL.
Valoarea unei părți sociale este de 10 lei.
Un Membru Cooperator va avea un număr de minim 10 (zece) părți sociale și maxim conform articolului 7.2 aliniat 1 literele a și b
Orice Membru Cooperator poate face subscrieri de părți sociale noi, pe lângă părțile sociale deținute, până la limita conform articolului 7.2 aliniat 1 literele a și b .
Posibilitatea de cumpărare, primire și deținere de părți sociale și dividende se adresează persoanelor fizice de cetățenie română, născuți în România, sau care au cel puțin un părinte de naționalitate română.
Nu se admite folosirea conturilor off-shore pentru virarea dividendelor.
Art. 7.1 MODUL DE CONSTITUIRE A FONDULUI DE DEZVOLTARE.
Valoarea unei unități de investiție este de 100 lei.
Un Membru Cooperator va avea minim 1 (una) unitate de investiție și maximul de unități de investiție conform articolului 7.2 aliniat 1 literele a și b.
Fondul de Dezvoltare reprezintă aportul Membrilor Cooperatori și este constituit din totalitatea unităților de investiție .
Numărul maxim de unități de investiție ce se pot cumpăra la momentul de start al înființării Cooperativei este de 21 unități de investiție în valoare cumulată de 2100 lei și rezultă ca procent de 1% din suma estimată a fi necesară pentru lansarea activității Cooperativei și anume 210 000 lei.
Orice Membru Cooperator poate cumpăra unități de investiție noi, pe lângă unitățile de investiție deținute, până la limita conformă articolului 7.2 alineat 1 literele a și b.
Posibilitatea de cumpărare, primire și deținere de unități de investiție și de beneficii se adresează  persoanelor fizice de cetățenie română, născuți în România, sau care au cel puțin un părinte de naționalitate română.
Nu se admite folosirea conturilor off-shore pentru virarea beneficiilor generate de unitățile de investiție.
Art. 7.2 PRECIZĂRI PRIVIND LIMITA DE INVESTIȚIE
Pentru asigurarea  distribuirii beneficiilor către  un număr cât mai mare de Membri Cooperatori, cât și pentru protecția împotriva intereselor  de deturnare a obiectivelor inițiale ale Proiectului,
a) SE  VA  LIMITA  PONDEREA  VALORII  INVESTIȚIEI  PER  PERSOANĂ  LA  CEL  MULT  1%  DIN  VALOAREA TOTALĂ A PĂRȚILOR SOCIALE CUMULAT CU  UNITĂȚILE DE INVESTIȚIE,  RESPECTIV  0,1%  PESTE VALOAREA  TOTALĂ A PĂRȚILOR SOCIALE CUMULAT CU UNITĂȚILE  DE INVESTIȚIE DE  PESTE  10  MILIOANE  DE  LEI.
b) TRECEREA DE LA 1% LA 0,1% :
În perioada de timp delimitată de  atingerea valorii totale a Capitalului Social cumulat cu Fondul de Dezvoltare de 1 milion de lei și cea de 10 milioane de lei, se vor îndeplini următoarele condiții:
– Valoarea maximă investită per persoană va fi de 10.000 lei = 1% din 1 000 000 lei, respectiv 10.000 lei = 0,1% din 10 000 000 lei.
– La momentul atingerii valorii totale a Capitalului Social cumulat cu Fondul de Dezvoltare de 10 milioane de lei, se va coborî pragul ponderii părțile sociale și / sau a unități de investiție   per persoană la  0,1% din valoarea totală a capitalului social cumulat cu Fondul de Dezvoltare anulându-se limita maximă investită per persoană de 10.000 lei.
c) Valoarea limitei ponderii părților sociale cumulate cu Unitățile de Investiție  deținute de către un Membru Cooperator, are un rol foarte important, de aceea va putea fi modificată NUMAI prin vot online al unei majorități de minim 90% din Membrii Adunării Generale a Cooperatorilor.
d) O unitate de investiție echivalează cu 10 părți sociale.
e) Numărul maxim de părți sociale si/sau unități de investiție ce se pot cumpăra la momentul de Start al înființării Cooperativei este  de 210 părțile sociale si/sau 21 unități de investiție  în valoare cumulată de 2100 lei și rezultă ca procent de 1% din suma estimată a fi necesară pentru lansarea activității Cooperativei și anume 210 000 lei.
f) Odată cu creșterea valorii – Capitalului Social cumulat cu Fondul de Dezvoltare – al Cooperativei va crește implicit și valoarea procentului de 1%, respectiv de 0,1% și deci a sumei ce va putea fi investită.
g) Orice Membru Cooperator poate face subscrieri de părți sociale și/sau unități de investiție noi, pe lângă părțile sociale și/sau Unitățile de Investiție deținute, până la limita conformă articolului 7.2 aliniat 1 literele a și b .
2.Nu se admite folosirea conturilor off-shore pentru virarea dividendelor si/sau beneficiilor.
Art. 8.  Profitul realizat conform bilanțului anual se va împărți membrilor cooperatori în mod direct proporțional cu capitalul total investit în Cooperativă existent la DATA DE 31 AUGUST  AL ANULUI  FINANCIAR  ANTERIOR.
O unitate de investiție echivalează cu 10 părți sociale.
Capitalul total investit reprezintă cumularea valorii părților sociale cu cea a unităților de investiție deținute de către membrii cooperatori.
Venitul per părțile sociale respectiv unități de investiție va fi  media profitului pe toate magazinele, respectiv toate proiectele, împărțit la numărul total de unități de investiție cumulat cu echivalentul valorii părților sociale EXISTENTE ÎN COOPERATIVĂ LA DATA DE 31 AUGUST  AL ANULUI FINANCIAR ANTERIOR.
Fiecare investitor acceptă că este posibil ca în unele luni profitul să nu existe, chiar să existe și pierderi, datorită multor feluri de motive neprevăzute, abuzive sau potrivnice, despre care în mod transparent fiecare cooperator, va avea informații pe platforma online.
Art 9. LUAREA DECIZIILOR ÎN COOPERATIVA DACIA UNITĂ
Adunarea Generală a Cooperatorilor este organul suprem de conducere al Cooperativei, care decide asupra activităţii Cooperativei, soluționând prin Vot Online toate sesizările sau propunerile, înaintate spre votare în urma dezbaterilor prealabile.
Adunarea Generală a Cooperatorilor se va desfășura virtual, pe o platformă online cu accesul Securizat, iar deciziile AGC se vor lua exclusiv prin votul online al Membrilor Cooperatori ce se va desfășura pe site la adresa www.daciaunita.ro pagina forum (secțiunea Vot Online).
Orice Membru Cooperator poate adăuga spre dezbatere prin site-ul Cooperativei Dacia Unită orice fel de sesizare sau propunere. Susținerea de către minim 10% dintre Membrii Cooperatori a sesizării / propunerii o va direcționa către Consiliul de Administrație spre analiză, iar acesta o va propune spre dezbatere Membrilor AGC pe platforma Online, sau CI, după caz.
În urma dezbaterilor Consiliul de Administrație  va formula soluțiile și le va înainta spre votare membrilor AGC, sau CI, după caz.
Sesizările ajunse în atenția CI, vor fi analizate și propuse spre dezbatere AGC.
Alte decizii ce țin de desfășurarea activităților Cooperativei, punctelor de lucru sau      departamentelor, vor fi luate de conducerea acestora, sau de către Consiliul de Administrație, după caz.
Fiecare Membru Cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numărul părţilor sociale sau unităților de investiție  deţinute.
Art. 10. MODUL DE VĂRSARE A PĂRȚILOR SOCIALE ŞI RESTITUIREA ACESTORA.
a) Membrii Cooperatori vor trebui să depună în conturile Cooperativei 100% din contravaloarea părților sociale.
b) Membrii Cooperatori îşi pot retrage părțile sociale, cu condiţia de a înainta o cerere în acest sens către Consiliul de Administrație cu minim 6 luni înainte de încheierea anului fiscal.
c) Retragerile de părți sociale vor fi aprobate de Adunarea Generală a Cooperatorilor prin vot online.
d) Cooperativa Dacia Unită poate restitui valoarea părților sociale în cazuri bine determinate cum ar fi : deces, retragere sau excludere a unui Membru Cooperator, precum şi în cazul dizolvării Cooperativei.
Art. 10.1  MODUL DE VĂRSARE A UNITĂȚILOR DE INVESTIȚIE ȘI RESTITUIREA ACESTORA.
a) Membrii Cooperatori vor trebui să depună în conturile Cooperativei 100% din contravaloarea unităților de investiție.
b) Membrii Cooperatori îşi pot retrage unitățile de investiție, cu condiţia de a înainta o cerere în acest sens către Consiliul de Administrație cu minim 6 luni înainte de încheierea anului fiscal.
c) Retragerile de unități de investiție – vor fi aprobate de Adunarea Generală a Cooperatorilor prin vot online.
d) Cooperativa Dacia Unită poate restitui valoarea unităților de investiție în cazuri bine determinate cum ar fi : deces, retragere sau excludere a unui Membru Cooperator, precum şi în cazul dizolvării Cooperativei.
Art. 11 RĂSPUNDEREA MEMBRILOR COOPERATORI
Membrii Cooperatori pot răspunde pentru obligaţiile asumate de Cooperativă numai în limita părților sociale subscrise.
Părțile sociale sau Unitățile de Investiție ale Membrilor Cooperatori nu pot fi cedate, gajate sau urmărite, atâta timp cât are  calitatea de Membru Cooperator.
În cazul încetării calităţii de Membru Cooperator, acesta are dreptul la restituirea valorii aporturilor vărsate, după ce au fost scăzute eventualele obligații ale acestuia către Cooperativă.
Art. 12. DOBINDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU COOPERATOR
Calitatea de Membru Cooperator se dobândeşte prin semnarea Actului Constitutiv pentru Membrii Fondatori sau, pentru solicitanţii de după înfiinţarea Cooperativei, pe baza unei Cereri de aderare cu declaraţie expresă a recunoaşterii Actului Constitutiv, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară vizată și aprobată de Consiliul de Administraţie  împuternicit în acest sens de către Adunarea Generală a Cooperatorilor.
Condițiile pentru dobândirea calității de Membru Cooperator sunt:
a) Capacitatea deplină de exerciţiu;
b) Completarea și semnarea: Cererii de Aderare, Declarației Expresă de Recunoaștere a Actului Constitutiv, Statului, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului de Ordine Interioară – cu excepția Membrilor fondatori, precum și a Principiilor Cooperativei.
c) Să subscrie şi să plătească numărul minim de părți sociale si / sau unități de investiție prevăzut în Actul Constitutiv;
d) Angajamentul de a respecta prevederile legale, Statutul şi Actul Constitutiv al Cooperativei.
Art. 13. ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU COOPERATOR
1.Calitatea de Membru Cooperator încetează prin:
a) Deces
b) Cerere de retragere, care trebuie făcută în scris de către Membrul Cooperator şi înaintată Consiliului de Administraţie, cu cel puţin șase luni înainte de încheierea anului fiscal.
c) Excludere. Excluderea are loc în următoarele cazuri:
Încercarea prin orice metode de a încălca prevederea referitoare la încadrarea în limita de investiție per persoană prevăzută la articolul 7.2 aliniat 1 literele a și b al prezentului Statut.
În cazul persoanelor care desfășoară acțiuni dovedite menite să producă deturnarea sau denigrarea Proiectului, Cooperativei, sau a Principiilor Meritocrate,
În cazul persoanelor de rea voință, celor care vor insulta, cele care vor genera și întreține certuri și comportament antisocial.
În cazuri dovedite de încercare de tergiversare, îngreunare intenționată a bunei funcționări a Cooperativei.
Falsul în declarații, fals în acte și uzul de fals.
d) Transferarea tuturor părților sociale și / sau unităților de investiție către membrii familiei sau alţi membri.
e) Dizolvarea Cooperativei.
2.Precizări
a) Fiecare Membru al Cooperativei are dreptul de a se retrage, dar nu mai devreme de doi ani de la înființarea Cooperativei.
b) În caz de deces, membrii de familie ai Cooperatorului au drept de moștenire asupra părților sociale ale membrului decedat cu condiția să nu fie depășită ponderea investițională maximă per persoană – caz în care aceste părți sociale vor fi restituite sub formă de bani conform art 10 litera b.
c) În caz de deces, membrii de familie ai Cooperatorului au drept de moștenire asupra unităților de investiție  ale membrului decedat cu condiția să nu fie depășită ponderea investițională maximă per persoană – caz în care aceste unități de investiție  vor fi restituite sub formă de bani conform art 10.1 litera b.
d) În cazul în care moștenitorul nu dorește să devină Membru Cooperator, părțile sociale și / sau Unitățile de Investiție și beneficiile generate de acestea vor fi restituite moștenitorului sub formă bănească.
e) Transferul părților sociale și / sau unităților de investiție către alte persoane este posibil numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie, numai între Membrii Cooperativei.
f) În cazul Membrilor Cooperatori excluși le va fi restituită contravaloarea părților sociale și / sau unităților de investiție deținute la momentul excluderii, în urma reținerii eventualelor pagube produse și după încheierea exercițiului financiar, în urma aprobării bilanțului.
Art. 14. DREPTURILE MEMBRILOR COOPERATORI
Fiecare Membru Cooperator va avea următoarele drepturi:
Să participe la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare, ce se desfășoară în formatul conferințelor Online, pentru a dezbate și pentru a vota.
Să dobândească prin concurs un loc de muncă, ca și angajat în cadrul Cooperativei.
Să participe la luarea deciziilor și hotărârilor supuse la Vot Online de către Consiliul  Director, exercitându-și dreptul de vot prin utilizarea Platformei Online a Cooperativei (site-ului) securizată prin logare cu user si parolă.
Să facă propuneri sau sesizări pe platforma online spre a fi dezbătute și apoi votate.
Să ceară consultarea bilanţului contabil anual care va fi dispoibil în partea securizată a platformei online (site).
Să aibă acces la Procesele Verbale încheiate în urma întrunirilor A.G.C, a Conferințelor Online.
Să aibă acces în timp real la notificările privind Convocările Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare, ordinea de zi, alte propuneri pentru Ordinea de zi, Procesele Verbale ale întrunirilor AGC încheiate și oricare alte informații privind activitatea și rezultatele financiare ale Cooperativei.
Să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la modul de lucru al Cooperativei şi la dezvoltarea ei economică.
Partea de profit ce revine fiecărei părți sociale și / sau unități de investiție  va fi aprobată de  AGC după analiza bilanţului contabil la sfârșitul anului finaciar.
Să se retragă din Cooperativă conform condițiilor stabilite în statut.
Să primească dividende si/sau beneficii financiare în urma împărțirii profitului Cooperativei la numărul de părți sociale și/sau unități de investiție  investite în Cooperativă până la data de 31 august a anului fiscal precedent.
Să aleagă și să fie ales în structurile de conducere si administrare a Cooperativei;  Membrul Cooperator va putea fi ales în structurile de conducere, administrare și achiziții ale Cooperativei cu condiția de a nu face parte din conducerea unei entități economice cu activitate similară sau congruentă cu cea a Cooperativei.
Art. 15. OBLIGAŢIILE MEMBRILOR COOPERATORI
Să accepte și să semneze Actul Constituiv, Statutul Cooperativei, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cooperativei
Să respecte și să se supună deciziilor și hotărârilor Adunării Generale a Cooperatorilor.
Să dețină minim 10 (zece) părți sociale și / sau 1 (una) Unitate de Investiție, dar nu mai mult de decât ponderea prevăzută la articolul 7.2 aliniat 1 literele a și b.
Să respecte și să acționeze în acord cu interesele și spiritul Cooperativei si ale Membrilor Cooperatori.
Art. 16. ORGANELE DE CONDUCERE ALE COOPERATIVEI
Principalele organe de conducere si control ale COOPERATIVEI Dacia Unită sunt:
Adunarea Generală a Cooperatorilor – A.G.C.
Consiliul de Administraţie – C.A.
Consiliul de Integritate – C.I.
Comisia de cenzori – C.Z.
Art. 17. ADUNAREA GENERALĂ A COOPERATORILOR
Adunarea Generală a Cooperatorilor este organul suprem de conducere al Cooperativei, care decide asupra activităţii Cooperativei şi stabileşte politica ei economică și deontologia.
Adunarea Generală este alcătuită din Membrii Fondatori şi Membrii Cooperatori care au aderat la Actul Constitutiv, Statutul, Principiile și ROF ale Cooperativei.
Membrii AGC pot face propuneri sau sesizări folosind Platforma online (site) sau în cadrul conferințelor online ale AGC
Membrii AGC împuternicesc membrii Consiliul de Administrație pentru semnarea Procesului Verbal al AGC și pentru acceptarea de noi Membrii Cooperatori.
AGC confirmă anual persoana propusă pentru funcţia de Director Executiv, aproba planul de activitate, obiectivele acestuia şi salarizarea.
Art 18. CONVOCAREA AGC
Adunarea Generală a Cooperatorilor poate avea caracter ordinar sau extraordinar.
Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Ordinară a Cooperatorilor cel puţin o dată pe an, în primele 3 luni care urmează după încheierea exerciţiului financiar și Adunarea Extraordinară a Cooperatorilor ori de câte ori este necesar, prin comunicare electronică (pagină web, e-mail, sms)
Întrunirea AGC, atât ordinară cât și extraordinară se va desfășura prin participarea Membrilor Cooperatori la conferințe și dezbateri pe  platforma online destinată acestui scop.
Participarea la Conferința AGC a Membrilor Cooperatori se va face prin intermediul link-ului  de acces în Conferință:
pe site-ul www.daciaunita.ro în secțiunea securizată accesată doar de Membrii Cooperatori și
pe e-mailul personal folosit la înregistrarea fiecărui Membru Cooperator.
Link-ul Conferinței AGC va fi disponibil cu minim 15 înainte de începerea acesteia.
Dezbaterile online sunt supervizate de Consiliul de Integritate și de C.A. care extrage ideile principale, concluziile, propunerile rezultate, le consemnează în procesul verbal al conferinței, le aduce la cunoștința AGC pe platforma online. Ulterior Consiliul de Administrație formulează enunțul soluțiilor propuse spre votare AGC.
Hotărârile Adunării Generale a Cooperatorilor se iau prin majoritate simplă, prin exercitarea dreptului la votul online a minim 2/3 din totalul Membrilor Cooperatori, în termen de 24, maxim 48 de ore de la pornirea sesiunii de vot online.
În cazul neexercitării dreptului la vot al ⅔ din numărul Membrilor Cooperatori, se inițiază o nouă sesiune de vot online în termen de maxim 24 de ore, care se va valida prin majoritatea simplă a numărului de participanți care își exercită dreptul la vot la această sesiune, deschisă pentru votare timp de maxim 24 de ore.
Procesul Verbal încheiat în urma desfășurării Conferințelor online ale AGC se transmite pe cale electronică Membrilor AGC.
Art 19. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
Se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
mutarea sediului Cooperativei;
majorarea capitalului social;
reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;
dizolvarea şi lichidarea cooperativei;
majorarea valorii nominale a părților sociale;
înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale, agenţii, sucursale, reprezentanţe, sedii secundare sau de societăți;
încheierea de contracte comerciale între Cooperativă şi alte persoane juridice sau fizice;
dezbaterea sesizărilor, a propunerilor, a cazurilor de infracțiuni, de tergiversări intenționate malițioase, excluderi,  comunicări și alte cazuri extraordinare.
Art 20. ATRIBUȚIUNILE ADUNĂRII  GENERALE A COOPERATORILOR:
Aprobă bilanţul, bugetul de venituri şi cheltuieli, repartizează profitul net sau acoperirea pierderilor, precum si descărcarea de gestiune a CA.
Decide la propunerea Consiliului de Administrație, suma maximă din buget la care Consiliul de Administraţie poate angaja Cooperativa în cursul anului.
Poate decide finanțarea de proiecte sau invenții aparținând Membrilor Cooperatori, în scopul realizării obiectului de activitate al Cooperativei.
Stabilește la propunerea Consiliul de Administrație modalitatea de organizare, aprobă structura activităților comerciale, investiţiile, importurile de bunuri şi alte operaţiuni legate de activităţile specifice ale Cooperativei.
Aprobă asupra excluderii sau a deciziilor de ieșire din Cooperativă a membrilor acesteia.
Alege membrii Consiliului de Administraţie, Consiliului de Integritate şi Comisia de Cenzori.
Deliberează asupra rapoartelor de control și a eventualelor măsuri propuse.
Hotărăște promovarea unor acţiuni de despăgubire împotriva persoanelor care aduc prejudicii Cooperativei.
Hotărăște asupra înființării sau invesției în alte cooperative, asociaţii sau societăţi.
Hotărăște asupra modificării sau completării Statutului Cooperativei.
Hotărăște asupra dizolvării Cooperativei sau schimbării obiectului de activitate.
Deleagă Consiliul de Administratie pentru semnarea Procesului Verbal al AGC și pentru admiterea de noi Membrii Cooperatori.
Art. 21. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
Hotărârile Adunării Generale se iau exclusiv prin Vot Deschis Online.
Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar şi pentru Cooperatorii care au votat împotrivă, sau nu și-au exercitat dreptul la vot.
Art. 22. ANULAREA HOTĂR RII ADUNĂRII GENERALE
Orice hotărâre a Adunării Generale poate fi contestată la Judecătorie dacă este contrară Statutului şi legii. Dreptul de a contesta hotărârile Adunării Generale îl au toţi Membrii  Cooperatori. Hotărârea de anulare a Adunării Generale trebuie înscrisă în Registrul Cooperativei şi produce efecte faţă de toţi Membrii Cooperatori.
Art. 23. CONDUCEREA ADUNĂRII GENERALE – Conferinței
Adunarea Generală a Cooperatorilor poate fi condusă de preşedintele Consiliului de Administraţie ori de altă persoană din cadrul Consiliului de Administrație desemnată de acesta.
Preşedintele Consiliului de Administraţie va desemna dintre membrii Consiliului de Administrație la nevoie un președinte de ședință și un secretar, care să verifice lista de prezenţă a Cooperatorilor pe platforma online pe timpul dezbaterilor și votării, şi să întocmească Procesul Verbal al Adunării Generale a Cooperatorilor.
Procesul Verbal al AGC va fi semnat de Președinte / persoana care a condus sedinta AGC şi de secretarul care a întocmit Procesul Verbal.
Art 24. CONSILIUL DE INTEGRITATE –  CI
Consiliul de Integritate este organismul ales de către AGC dintre membrii Cooperativei și îndeplinește rolul de garant al respectării Statutului și Principiilor morale ale Cooperativei
Primul Consiliu de Integritate va fi ales de către grupul de inițiativă pe o perioadă de un an și va fi compus din rândul membrilor activi implicați în inițierea Proiectului. Ulterior Consiliul de Integritate va fi ales de către AGC pe o perioadă de 4 ani.
Numărul membrilor CI va fi de minim 3 și întotdeauna număr impar
Membrii Consiliului de Integritate nu pot face parte din Consiliul de Administrație și din cel al cenzorilor; (și reciproca)
Asistă fără drept de vot la ședințele CA.
Face sesizări și înaintează concluziile spre dezbatere AGC
Face recomandări, propuneri privind rezolvarea situațiilor apărute.
Sesizările făcute de Consiliul de Integritate nu au nevoie de susținerea a 10% dintre Membrii Cooperatori, putând fi făcute imediat ce se descoperă situația în cauză. Consiliul de Integritate va înștiința Consiliul de Administrație care va lua la cunoștință și va convoca AGC extraordinară în vederea rezolvării situației apărute.
Art. 25. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Cooperativa DACIA UNITĂ va fi administrată de un Consiliul de Administraţie format dintr-un număr impar de minim 3 si maxim 11 membrii.
Primul Consiliu de Administrație va fi ales de către Grupul de Inițiativă compus din membrii activi implicați în inițierea Proiectului care vor forma Adunarea Constitutivă.
Membrii Consiliul de Administrație vor fi aleşi pe o perioadă de 1 an, la început, de către Adunarea Constitutivă, după care vor fi aleși de către AGC pe o perioadă de 4 ani.
Membrii Consiliului de Administraţie nu pot fi aleşi în Comisia de cenzori.
Membrii Cooperatori vor putea fi aleși în structurile de conducere, administrare și achiziții ale Cooperativei cu condiția de a nu face parte din conducerea unei entități economice cu activitate similară sau congruentă cu cea a Cooperativei, pentru evitarea conflictului de interese.
CA alege dintre membrii săi un Preşedinte şi trei sau mai mulți vicepreşedinti, prin vot exprimat între membrilor consiliului.
CA reprezintă Cooperativa prin preşedinte şi vicepreşedinte faţă de terţi ori faţă de justiţie.
Pentru a fi valabile, toate actele emise de Consiliul de Administrație trebuie să fie semnate de către Preşedinte şi un Vicepreşedinte al Consiliului. În lipsa preşedintelui, Consiliul de Administrație va putea desemna un vicepreședinte să îl reprezinte.
Persoanele împuternicite, răspund faţă de Cooperativă pentru actele săvârşite prin  depăşirea atribuțiilor.
Consiliul de Administrație se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie. Hotărârile Consiliului de Administrație se vor lua în  prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi, iar decizia se adoptă cu majoritatea de 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
Componența inițială a Consiliului de Administrație
Președinte BULBOACĂ VALERICĂ
Vicepreședinte COTEA ALEXANDRU
Membru GHERGHINA CONSTANTIN
Membru HALMAGHI GHE.SILVIU
Membru INDREI IONEL
Art 26. PREȘEDINTELE  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Președintele Consiliului de Administrație al Cooperativei asigură conducerea CA, putându-l convoca de câte ori este nevoie.
Primul Președinte al Cooperativei va fi ales pe o perioadă de 1 an, la început, de către Adunarea Constitutivă, după care va fi ales de către AGC pe o perioada de 4 ani.
Aprobă bilanţul anual și toate documentele care privesc situațiile financiare anuale și le prezintă în  Adunarea Generală Ordinară a Cooperatorilor.
Se asigură că în termenul legal de la sfârșitul exercițiului financiar, se depune la ANAF, pentru a fi ataşate la dosarul Cooperativei, bilanţul contabil și documentele care privesc situațiile financiare anuale
Se asigură de depunerea la timp la Registrul Comențului a documentelor ce țin de desfășurarea activității Cooperativei.
Reprezintă Consiliul de Administrație în fața terților, a justiției, precum și a oricăror organisme, putând încheia acte juridice în numele și pe seama Cooperativei, iar în caz de nevoie putând angaja avocați pentru consultanță, asistență juridică și reprezentare.
Prezidează conferintele Adunării Generale a Cooperatorilor și coordonează activitatea compartimentelor Cooperativei.
Președintele Consiliului de Administrație poate fi remunerat, prin indemnizație, potrivit Hotararii Adunarii Generale a Cooperatorilor.
Convoacă lucrările Adunării Generale ale Cooperativei.
Convoacă și conduce conferintele Consiliului de Administratie.
Atribuțiile Președintelui Cooperativei sunt atribuțiile Consiliului de Administratie.
La nevoie poate fi în locuit la conducerea Consiliului de Administrație de către un vicepreședinte.
Art. 27  VICEPREȘEDINȚII
Asigură conducerea operativă a Cooperativei  și realizează acte de administrare ale acesteia.
Asigură continuitatea la conducere  în lipsa Președintelui Consiliului de administrație, acesta delegand inlocuitorul cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată.
Consemnează deciziile în procesele verbale încheiate la terminarea  fiecărei conferinte  ale CA.
Convoacă AGC  prin mijloacele de informare online, aducând la cunoștința Membrilor     Cooperatori datele importante necesare: ordinea de zi, data, ora dezbaterilor, respectiv a începerii votului online.
Elaborează Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF).
Actionează în interesul tuturor Membrilor Cooperatori pentru a asigura buna funcționare a Cooperativei.
Supraveghează si  supervizează activitatea personalului angajat al cooperativei.
Analizează împreună cu Președintele Consiliului de Admnistrație  toate situațiile, problemele și acționează în consecință.
Aduce la cunoștința AGC problemele, situațiile si  sesizările apărute.
Când este numit prezidează,  participă și asigură buna desfășurare a dezbaterilor online.
Participă la selectarea ideilor principale rezultate din desfășurarea dezbaterilor online pentru a înlesni luarea deciziilor de către AGC.
În urma analizei înaintează spre votare online membrilor AGC soluțiile propuse pentru rezolvarea problemelor dezbătute.
După încheierea procesului de votare împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație vor pune în practica hotărârile AGC.
Împreună cu ceilalți membrii ai Consiliul de Administrație si Consiliul de Integritate nominalizeaza candidatul pentru postul de  Directorul Executiv care va fi numit prin votul AGC.
Art. 28  SECRETAR C.A.
Transmite adrese de informare cu privire la noutăți, modificări, actualizări, programarea și temele din odinea de zi a conferințelor (ședințelor) online.
Întocmește Procesul Verbal al Conferințelor Consiliul de Administrație și al AGC ordinare și extraordinare.
Consemnează în procesele verbale ideile principale, sesizările, propunerile și hotărârile rezultate în urma dezbaterilor online.
Introduce, verifică și centralizează date în programele informatice.
Îndeplinește și alte activități conexe postului.
Art. 29. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Alege dintre membrii săi un preşedinte, trei sau mai mulți vicepreşedinți și un secretar, pentru îndeplinirea activităților Cooperativei;  numărul de membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie impar.
Propune către AGC bugetul Cooperativei.
Convoacă și prezidează AGC ordinară și ori de câte ori este nevoie AGC extraordinară.
Răspunde de extragerea, consemnarea și analiza ideilor, propunerilor, concluziilor, ce reies din timpul desfășurării AGC și va înainta propunerile de vot către AGC.
Angajează directorul executiv în urma deciziei AGC.
Este obligat să ţină următoarele registre: Registrul de Inventar, Registrul Membrilor Cooperatori, Registrul Ședinţelor AGC şi Registrul de Evidența Proceselor Verbale ale  Ședinţelor AGC, Dosarul cu Procesele Verbale ale Ședințelor AGC, Registrul de Evidența Proceselor Verbale ale  Ședinţelor CA, Dosarul cu Procesele Verbale ale Ședințelor CA, Registrul Constatărilor făcute de Cenzori în Exercitarea Mandatului.
Păstrează toate actele de administrare ale Cooperativei.
Îndeplinește toate atribuţiile specifice care sunt prevăzute în Regulamentele interne ale Cooperativei.
Evaluează activitatea anuală a Directorului Executiv și îl reconfirmă sau nu, în funcție în urma acordului primit de la AGC.
Propune către AGC demiterea Directorului Executiv în cazul nerespectării sarcinilor, a legalității, aducerii de prejudicii de orice natură, sau prin încălcarea prevederilor statutare.
Propune către AGC retribuţia anuală a Directorului Executiv, dacă este cazul.
Art. 30  DIRECTORUL EXECUTIV AL COOPERATIVEI
Directorul Executiv al Cooperativei va fi numit de către AGC pe baza de concurs, urmând a fi încadrat în baza unui contract de către CA.
Până la încadrarea unui Director Executiv, atribuţiile acestuia vor fi îndeplinite de Preşedintele Consiliului de Administraţie, care va asigura conducerea operativă a Cooperativei.
Atribuţiile Directorului Executiv vor fi precizate în contractul de muncă.
Art. 31. OBLIGAŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV
Asigură conducerea operativă a Cooperativei şi reprezintă Cooperativa în relaţiile operative cu terţe persoane fizice și juridice, având drept de semnătură.
Îndeplinește sarcinile prevăzute în fișa postului.
Răspunde de îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care Legea 566/2004 cu actualizările și completările ulterioare (Legea 1/2005, legea 164/2016) şi Statutul le impun şi care au caracterul unei însărcinări speciale şi personale.
Directorul Executiv răspunde pentru pierderile produse Cooperativei din culpa sa.
ART. 32 CENZORII
Sunt mandatați și revocați de către Adunarea Generală a Cooperatorilor pe timp de 4 ani.     Aceștia pot fi unul până la 3 cenzori titulari și unul până la 3 cenzori supleanți.
Primul mandat al cenzorilor este de 2 (doi) ani, după care aceștia sunt aleși pentru câte 4 (patru ani).
Cel puțin un cenzor trebuie să fie expert contabil, contabil autorizat sau persoană juridică, membru al CECCAR
Cenzorii nu pot face parte din C.A. si din C.I.
Numele Cenzorului Titular  Bogdan Corneliu, Cenzor supleant Vulpoiu Romica
Art.33 ATRIBUȚIILE CENZORILOR
Supraveghează și verifică gestiunea Cooperativei, precum și ținerea corectă și cu regularitate a registrelor, legalitatea întocmirii situației financiare anuale și a Contului de Profit și Pierdere;
Certifică Situația financiară anuală și întocmește Raportul propriu cu cel puțin 10 zile înaintea ținerii Adunării Generale Ordinare.
Veghează asupra respectării dispozițiilor legale aplicabile Cooperativei, ale Statutului și Actului Constitutiv de către Consiliul de Administrație.
Examinează, cel puțin trimestrial, registrele Cooperativei pentru a lua la cunoștință despre operațiunile financiare și certifică dacă documentele sunt întocmite conform prevederilor legale.
Controlează casieria cel puțin o dată pe lună.
Verifică, trimestrial, cu ajutorul registrelor, situația părților sociale și unităților de investiție , existența titlurilor sau a valorilor depuse în păstrarea Cooperativei.
Participă, fără drept de vot, la Adunările Generale și la ședințele Consiliului de Administrație;
Păstrează confidenţialitatea actelor și a informațiilor pe o perioadă de cel puțin 5 ani, inclusiv după încheierea mandatului de cenzor,  în caz contrar putând fi tras la răspundere materială faţă de Cooperativă.
Supraveghează operațiunile în cazul fuziunii, divizării, dizolvării sau lichidării judiciare a Cooperativei, ca urmare a Hotărârii Adunării Generale;
Îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală.
Art. 34  COMISIA DE CENZORI
Gestiunea  Cooperativei DACIA UNITĂ este controlată de Comisia de Cenzori. Aceasta se compune dintr-un cenzor titular şi un cenzor  supleant  aleşi de către AGC  pe o perioadă de 2 ani cu posibilitate de prelungire a mandatului.
Nu pot fi aleşi cenzori:
Salariaţii Cooperativei.
Rudele administratorilor până la gradul 3 inclusiv, precum şi soţii sau soţiile acestora.
Cei lipsiţi de drepturi civile, cei puşi sub interdicţie, precum şi cei condamnaţi pentru infracţiuni contra patrimoniului sau infracţiuni de serviciu.
AGC aprobă bilanţul Cooperativei şi eliberează de răspundere Comisia de Cenzori.
Art. 35  OBLIGAŢIILE COMISIEI DE CENZORI
Să examineze, cel puţin la fiecare 3 luni, registrele Cooperativei, pentru a lua cunoştinţă despre operaţiunile financiare şi certifică dacă documentele sunt întocmite potrivit normelor legale.
Supraveghează şi verifică gestiunea cooperativei, precum şi ţinerea corectă şi cu regularitate a registrelor, legalitatea întocmirii situaţiei financiare anuale şi a contului de profit şi pierdere.
Verifică, cel puţin o dată pe trimestru, cu ajutorul registrelor situaţia părților sociale și a unităților de investiție , existenţa titlurilor sau valorilor depuse în păstrarea Cooperativei.
Verifică îndeplinirea condiţiilor cerute pentru prezenţa la Conferințele Online și facilitarea exercitării dreptului la votul Online a tuturor Membrilor Cooperatori în cadrul Adunării Generale.
Certifică situaţia financiară anuală şi întocmeşte raportul propriu cu cel puţin 10 zile înainte de data ţinerii Adunării Generale Ordinare a Cooperatorilor.
Supraveghează operaţiunile de lichidare a Cooperativei.
Asistă la Adunările (întrunirile) Generale online şi veghează dacă dispoziţiile legale ale Actului Constitutiv şi ale Statutului sunt respectate de către Consiliul de  Administrație.
Asistă fără drept de vot la Conferințele Online ale Consiliului de Administrație.
Păstrează confidenţialitatea actelor și a informațiilor pe o perioadă de cel puțin 5 ani, inclusiv după încheierea mandatului de cenzor,  în caz contrar putând fi tras la răspundere materială faţă de Cooperativă.Inceteaza mandatul la cererea C.A  sau la solicitarea depusa de acesta la sediu sau la ORC .
Respectă toate atribuţiile specifice prevăzute în ROF și eventualele anexe.
În interesul Cooperativei şi a Membrilor săi, în situația în care Consiliul de Administrație se află în imposibilitate de a-și exercita mandatul, Comisia de Cenzori este împuternicită ca până la convocarea fără întârziere a AGC extraordinară, să conducă provizoriu activitatea Cooperativei, înlocuind Consiliul de Administrație şi conducerea operativă a Cooperativei.
Art. 36 EVIDENŢA CONTABILĂ
Cooperativa va ţine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual Bilanţul şi Contul de Profit şi Pierderi.
Exerciţiul financiar începe la 01 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie în fiecare an.
Primul an începe de la data constituirii Cooperativei, respectiv înscrierea Cooperativei la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul.
Art. 37. MODUL DE ÎMPĂRŢIRE AL PROFITULUI  SAU AL PIERDERILOR
Dividendele / beneficiile  sau cota parte din pierderi  se stabilesc după încheierea bilanţului şi aprobarea lui de către AGC.
Cooperativa este obligată să restituie părțile sociale și / sau Unitățile de Investiție subscrise pentru membrii care au ieşit din Cooperativa la care se poate adăuga şi partea cuvenită profitului realizat.
Cooperatorii răspund pentru pierderile Cooperativei, în limita Capitalului Social subscris.
Cooperativa este în drept să reţină din partea ce revine fostului Cooperator sumele datorate de acesta Cooperativei.
Dreptul de reţinere constituie un privilegiu al Cooperativei şi conferă acesteia drept de preferinţă faţă de orice creditor, urmăritor sau cesionar
Membru de onoare – GABRIEL POSEA
Art. 38 SANCȚIUNI
Încercarea prin orice metode de a încălca prevederea referitoare la încadrarea în limita de investiție per persoană prevăzută la articolul 7.2 aliniat 1 literele a și b al prezentului Statut va atrage excluderea Membrului Cooperator, după analiza de caz și în urma deciziei CA.
Persoanele dovedite de rea voință vor fi excluse din Cooperativă în urma sesizării CI, analizei de caz și a deciziei AGC.
Prin rea voință se înțelege comportament agresiv, insultativ, denigrator, care desfășoară acțiuni menite să producă deturnarea, denigrarea Proiectului, a Principiilor Meritocrate, Regulamentului de Organizare și de Funcționare, cazurile dovedite de încercare de tergiversare, îngreunare intenționată a bunei funcționări a Cooperativei, persoanele care vor genera certuri, sau se vor dovedi fanatice si neechilibrate.
Faptele de corupție dovedite, darea și luarea de mită, furtul, falsul în declarații vor atrage excluderea.
Art. 39. DIZOLVAREA COOPERATIVEI
Are loc în următoarele situaţii:
Imposibilitatea de a realiza obiectul de activitate al Cooperativei.
Dizolvarea Cooperativei se hotărăşte de către AGC Extraordinară, prin exprimarea votului pozitiv al unui procent de minim 90% din numărul total al Membrilor Cooperatori.
Hotărârea AGC de dizolvare se înscrie în Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial.
Art. 40. PROCEDURA DE LICHIDARE A COOPERATIVEI
După dizolvare Cooperativa intră în lichidare. Din momentul dizolvării Președintele Consiliul de Administrație nu mai poate efectua alte operaţiuni sub sancţiunea răspunderii personale şi solidare.
Lichidarea se va efectua de către un lichidator  numit de AGC extraordinară.
Lichidatorul împreună cu Președintele Consiliul de Administrație sunt obligaţi să încheie un inventar şi un bilanţ, care să constate exact situaţia activului şi pasivului Cooperativei.
Lichidatorul urmează să îndeplinească atribuţiile stabilite de dispoziţiile legale.
Bilanţul semnat de lichidator însoţit de raportul Comisiei de cenzori va fi depus la Registrul Comerţului.
Art. 41. LITIGII
Litigiile Cooperativei cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din localitatea unde este sediul Cooperativei.
Art. 42. DISPOZIŢII FINALE
Prevederile prezentului Statut se completează cu Actul Constitutiv potrivit dispoziţiilor legii.
Orice modificare a prezentului Statut se va putea face numai prin hotărârea AGC, la propunerea CA, prin votul pozitiv a cel puţin 2/3 din numărul Membrilor Cooperatori.
Prezentul Statut intră în vigoare în momentul înscrierii Cooperativei la Registrul Comerţului.
Art. 43 PREVEDERI FINALE
Cooperativa Dacia Unită – PROIECT DE RENAȘTERE NAȚIONALĂ ȘI UNIRE A POPORULUI ROMAN.
Cooperativa Dacia Unită își propune revenirea la NORMALITATE, la bunul simț ancestral, redeșteptarea VALORILOR morale și spirituale tradiționale ale poporului român, revigorarea economiei naționale și generarea de prosperitate, încredere și atitudine civică, READUCEREA românilor în țara lor natală, recăpătarea și consolidarea demnității și suveranității României.
Cooperativa Dacia Unită dezvoltă un Concept nou de Afacere  inspirat din principiile   Meritocrației, Distributismului și Democrației Participative, proiect al prezentului și al viitorului realizat prin înființarea unei Cooperative și a unui lanț de proiecte naționale, prin asocierea în participațiune a unui număr URIAȘ de români ce vor investi cu scopul obținerii de beneficii financiare.
Ca efect imediat, folosind aceleași principii, antreprenorii și PRODUCĂTORII români vor fi încurajați să producă numai marfă de calitate, stimulându-se economia și producția autohtonă, ridicând nivelul de trai și generând noi locuri de muncă.
Proiectul este APOLITIC, ACONFESIONAL (Care nu este în legătură cu o confesiune religioasă) si se interzice dezbaterea si folosirea in activitatea cooperativei a schemelor financiare de tip Ponzi piramidale si de tip MLM (Se va face act aditional).
Membrii Cooperativei vor fi în același timp: investitori, COOPERATORI, consumatori și beneficiari de drept al mărfurilor autohtone produse de români pentru români.
Se realizează stimularea FINANCIARĂ și punerea în valoare a potențialului inovator și a  GENIULUI românesc.
Art. 44. PRINCIPII GENERALE ȘI VALORI MORALE ALE COOPERATIVEI DACIA UNITĂ
Principiile și valorile morale ale Cooperativei vor fi cunoscute și acceptate în prealabil, de noul Membru Cooperator. Cunoașterea și Acceptarea acestora la înscrierea ca Membru Cooperator al Cooperativei Dacia Unită fiind o condiție sine qua non.
DISTRIBUTISMUL: distribuirea în mod echitabil a tuturor beneficiilor către toate persoanele participante la acest proiect.
DEMOCRAȚIA DIRECTĂ: democrație participativă în care decizia aparține majorității si nu structurii de conducere.
VOTUL ONLINE: face posibilă aplicarea principiului Democrației Directe. Luarea tuturor decizilor majore se va face rapid și eficient prin Votul Online al Membrilor Cooperatori, care va avea echivalentul participării la clasica Adunare Generală a Cooperatorilor.
TRANSPARENȚA: fiecare Membru Cooperator va avea acces în timp real prin siteul proiectului la informații privind activitatea financiară și nu numai, a Cooperativei și a proiectelor acesteia.
PROPUNERI și SESIZĂRI: vor fi luate în considerare spre dezbatere orice propunere sau sesizare inițiate de orice Membru Cooperator prin platforma online a Cooperativei și susținută de min 10% dintre Membrii Cooperatori, ulterior rezultatul dezbaterilor fiind supus votului.
PROMOVAREA si SUSȚINEREA PRODUCĂTORILOR AUTOHTONI: asigurarea desfacerii cu precădere a mărfurilor autohtone și de calitate.
PRINCIPIILE SI OBIECTIVELE DOCTRINEI MERITOCRATE:
Principiul MERITOCRAȚIEI: Conducerea societății pe baza de management profesionist ales pe bază de teste, examen, concurs, după principiul OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT!
Atitudine intransigentă pentru fapte grave la adresa comunității și a proiectului (hoție, minciună, înșelăciune, comportament ilicit, trădarea la adresa intereselor Cooperativei)
Un nou sistem educațional bazat pe un sistem de valori profund umanist la fundamentul căruia vor sta competența, educația, toleranța, nonviolența, protecția naturii, vointa de a face bine.
Implicarea comunității în campanii și proiecte naționale diverse: agricole, reîmpădurire, ecologizare, protecția mediului, reciclarea deșeurilor, protejarea resurselor minerale, naturale și energetice, reducerea la minim a birocrației, promovarea istoriei reale a poporului român, susținerea geniului și inventicii românești, garantarea dreptului la muncă, reducerea abandonului copiilor si planificare familială.
Prezentul statut a fost adoptat în Adunarea Constitutivă a Cooperativei din data de 17.03.2018., prin care s-a hotărât înfiinţarea  COOPERATIVEI DACIA UNITĂ

Pentru descarcarea Statutului :

STATUT DACIA UNITA.pdf

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.