• TERMENI SI CONDITII

Website: domeniul www.daciaunita.ro și subdomeniile acestuia, precum și alte site-uri ale coopertivei: www.bundinromania.roCumpărător: orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă pe Website;Vânzător:1 – DACIA UNITĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂCIF – 39111578Nr. Reg. Comerțului – C39 / 2 / 2018Sediu Social – Focșani, Strada Vrancei, Nr 17, Jud VranceaAdresa Magazinul Nostru – Brașov, Bld 15 Noiembrie, Nr 50A, Jud BrașovTelefon mobil – 0770 956 190Email – secretariat@daciaunita.ro2 – Colaboratori ai Dacia Unită Cooperativă Agricolă, persoane juridice, care au produse expuse pe site-ul www.bundinromania.ro și care pot face livrarea produselor direct de la sediul acestora.

Categorii produse:- Produsele vândute prin site-ul www.daciaunita.ro – produse alimentare și nealimentare, alcoolice, vinuri, bauturi racoritoare, cafea – la modul generic care sunt afisate pe site www.daciaunita.ro, sau pe www.bundinromania.ro livrate si vandute direct de catre Dacia Unită Cooperativa Agricolă sau de către partenerii afiliați ai acesteia.

Membru: membru cooperator, persoana fizică, care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) în baza înregistrării în calitatea de membru cooperator al Cooperativei Dacia Unită și care are posibilitatea de a crea și utiliza un Cont;Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail si o parolă care permit unui singur Membru, sau utilizator accesul la zone restricționate ale Website-ului.Utilizator: orice persoană care își face cont în scopuri comerciale;Client: persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care are, sau obține acces la Conținut si Serviciu, ulterior creării Contului de utilizator ;Serviciu: serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic);Conținut: toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, respectiv: conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Vânzătorului către Client, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă; date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestora.

Produse/Bunuri: orice produs pus la dispoziția cumpărătorului prin intermediul Website-ului și care urmează a fi furnizate după încheierea Contractului;Comanda: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Website;Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website;Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către Vânzător;Contract la distanță: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;Newsletter / Alertă: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Produs / Serviciu de către Vânzător către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător , indiferent de modalitatea de livrare.Document: Prezentele Termeni și Condiții.

2. ACORD

2.1. Pentru utilizarea magazinului nostru virtual, este necesar să fiți de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Vă rugăm sa le citiți cu atenție. Informarea dumneavoastră cu privire la Termenii si condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea Website-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.3. CARACTERUL OBLIGATORIU3.1. Folosirea Serviciului implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele Termeni și Condiții prin acceptarea expresă de către dumneavoastră a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Website-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste Website-uri și luați sau nu în considerare informația găsită acolo.3.2. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Website-ului public disponibil www.daciaunita.ro. precum și site-urile și subdomeniile cooperativei Dacia Unită.3.3. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul, Clientul sau Vizitatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciului, societății Vânzătorului, sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.3.4. În cazul în care Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Vânzător prin intermediul Website-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Vânzătorului sau a Partenerilor acestuia.3.5. Vânzătorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.3.6. Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.3.7. Pentru a-și exercita dreptul de a nu fi de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document, acesta poate să contacteze Vânzătorul, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Vânzător destinate acestui scop.3.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu Vânzătorul .3.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Vânzătorul va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.3.10. Acest Website este adresat Membrilor, Clienților sau vizitatorilor persoane juridice, entităților juridice și persoanelor fizice care au cel puțin 16 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu sediul / domiciliul în România. Devenind Client, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.

4. CONȚINUT

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).4.2. Membrilor, Clienților, sau vizitatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afara Website-ului www.daciaunita.ro precum și site-urilor și subdomeniilor cooperativei, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului sau asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Vânzătorului.4.3. Orice Conținut la care Membrul, Clientul, sau vizitatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului cu referire acel conținut.4.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului.4.5. În cazul în care Vânzătorul conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Membru / Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.4.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau a și/sau al angajatului Vânzătorului sau al operatorului care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.4.8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment.4.9. Pentru orice problemă legată de încălcarea drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați la mail secretariat@daciaunita.ro

5. CONTACT

5.1. Vânzătorul publică pe Website datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru.5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Website, Membrul sau Clientul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.5.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Membrul sau Clientul.5.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor, trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Vânzătorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea Vânzătorului sau a în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Website.5.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

6. Newslettere și alerte

6.1. În momentul în care, Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Website, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. Membrii sau Clienții care își creează Cont pe Website oferă numele și informațiile lor reale, iar noi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru păstrarea acestor detalii ca atare.6.2. Datele preluate de la Membru sau Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de confidențialitate (LINK)

6.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membri sau Clienți sau vizitatori se poate face în orice moment: folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite; prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului; prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.6.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Document.6.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.Vânzătorul nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.